• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality a oznamy

OZNÁMENIE o zaslaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Územný plán mesta Komárno

Obec Chotín

Obecný úrad v Chotíne

946 31 Chotín č. 486

____________________________________________________

                                               

                                                                          Oznámenie

o zaslaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu           

Územný plán mesta Komárno

                   Obec Chotín, 946 31 Chotín 486 ako dotknutá obec strategického dokumentu „Územný plán mesta Komárno“ Vás týmto informuje, že záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu je uložené na obecnom úrade. Verejnosť do záverečného stanoviska strategického dokumentu môže nahliadnuť,  robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade počas pracovných dní.                   

Zoznam aktualít

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. augusta 2017
Návrh VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctva Obce Chotín/
Meghívó/Pozvánka
Žiadosť o stavebné povolenie stavby " Úprava síry, CHEM-UNIO Chotín" pre stavebníka CHEM-UNIO spol. s.r.o., 946 31 Chotín č. 525
Felhívás / Výzva
III. Főzőverseny 2017 / III. Súťaž vo varení 2017
Falunap 2017 / Obecné dni 2017
Zámer predaja majetku obce
Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),
OZNÁMENIE o zaslaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Územný plán mesta Komárno
1 2 3 [>]