• UDALOSTI
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality a oznamy

UPOZORNENIE PRE OBČANOV

Upozornenie pre seniorov!

Vážení občania, v poslednom období bol zo strany polície zaznamenaný podstatne zvýšený nárast trestnej činnosti „podvodov spáchaných na senioroch,“ ku ktorým skutkom došlo rôznymi spôsobmi.

Vo všetkých prípadoch boli seniori telefonicky kontaktovaní osobami, ktoré od nich žiadali finančnú hotovosť, pričom uviedli, že pre peniaze sa nevedia dostaviť osobne, preto peniaze vyzdvihne druhá osoba.

V niektorých prípadoch sa telefonujúce osoby prestavili ako lekári a oznámili seniorovi, že ich príbuzný (syn, dcéra, vnuk) mal dopravnú nehodu a finančnú hotovosť potrebuje na lekárske vyšetrenie alebo na kompenzáciu škody, ktorú ich príbuzný pri dopravnej nehode spôsobil. V iných prípadoch sa telefonujúci predstavili ako osoby, ktorým príbuzný seniora spôsobil škodu pri dopravnej nehode a v  niektorých prípadoch sa telefonujúce osoby seniorom predstavili ako príbuzní (vnuk, brat), pričom uviedli, že mali dopravnú nehodu a finančnú hotovosť žiadali na kúpu motorového vozidla.

Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní.

Páchatelia na seniorov vytvárajú psychický tlak jednak tým, že im oznámia, že ich blízka osoba má v dôsledku dopravnej nehody vážne zranenia alebo spôsobila značnú škodu, ako aj tým, že opakovane telefonicky tlačia na seniora, aby čo najskôr odovzdal peniaze pre príbuzného.

V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby s tým, že potrebujú peniaze a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

Zoznam aktualít

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Zámer predaja majetku obce
Meghívó/Pozvánka
Žiadosť o stavebné povolenie stavby " Úprava síry, CHEM-UNIO Chotín" pre stavebníka CHEM-UNIO spol. s.r.o., 946 31 Chotín č. 525
Felhívás / Výzva
Falunap 2017 / Obecné dni 2017
III. Főzőverseny 2017 / III. Súťaž vo varení 2017
OZNÁMENIE o zaslaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Územný plán mesta Komárno
1 2 3 [>]